Społeczność
blog.ekologia.pl   Publicyści   Dominik Dobrowolski   EkoKonstytucja dla przyszłych samorządowców!
0

EkoKonstytucja dla przyszłych samorządowców!

Wkrótce wybory samorządowe. Od decyzji przyszłych wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych zależeć będzie, jak będą rozwijać się nasze małe ojczyzny i czy znajdziemy tam miejsce do życia dla siebie i naszych rodzin. Od decyzji samorządowców będzie zależeć, czy powstanie kolejne centrum handlowe, czy park; czy betonowy parking, czy ścieżki rowerowe; czy  zamknięte osiedle i  biurowce, czy plac zabaw; czy kolejny pas ruchu dla samochodów, czy szybki tramwaj, metro i buspas … .  Ale to natomiast, od naszych decyzji zależeć będzie, kim oni będą.


Możemy zatem wybrać przyszłość i najlepiej, aby miała kolor zielony a nie szary. Jak zatem wybrać zielonego samorządowca? Przede wszystkim zapytajmy się, co zrobi  eko. A jak nie wie to mu podpowiedzmy. Poniżej Eko Konstytucja - zbiór podstawowych zasad ekorozwoju, którymi powinni kierować się przyszli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni.  

Preambuła

W trosce o byt i przyszłość naszej Małej Ojczyzny, my obywatele Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom czystą i nieskażoną Ziemię, Wodę i Powietrze, Skarby Przyrody, kultury i krajobrazu, złączeni więzami wspólnoty z naszymi „Mniejszymi Braćmi”, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi ludźmi na świecie dla dobra Planety Ziemi, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość Polski, będąc w zgodzie z Art. 5. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, ustanawiamy Ekologiczną Konstytucję. Wszystkich, którzy sprawują lub sprawować będą władzę w naszej Małej Ojczyźnie wzywamy, aby czynili to odpowiedzialnie, z poszanowaniem prawa każdego człowieka do życia w niezniszczonym środowisku, kierując się poniższymi zasadami.

Rozdział I

Dom

Art. 1 Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem konieczności zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Art. 2 Ochrona istniejących kompleksów leśnych, parkowych i terenów zielonych przed dewastacją i zabudową.

Art.    3 Zakładanie nowych parków, zieleńców i kwietników oraz ustanawianie rezerwatów i stosowanie innych prawnych form ochrony przyrody i środowiska.

Art.    4  Rozbudowa „ekologicznych korytarzy” wokół naszych Małych Ojczyzn.

Art.    5  Równomierny i zrównoważony rozwój budownictwa mieszkaniowego.  

Rozdział II

Woda

Art. 6 Zapewnienie czystej i zdrowej wody dla mieszkańców - modernizacje wodociągów i ujęć wody.

Art. 7 Zapewnienie efektywnego oczyszczania ścieków – budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Art. 8  Ochrona naturalnego charakteru brzegów rzek przepływających przez nasze Małe Ojczyzny oraz wyłączonych od zabudowy terenów zalewowych.

Art. 9 Tworzenie ścieżek edukacyjnych i rekreacyjnych wzdłuż brzegów rzek.

Art. 10 Rewitalizacja plaż, portów i przystani oraz tras żeglugowych.

Art. 11 Rewitalizacja śródmiejskich jezior i stawów, kanałów i cieków wodnych.

Art. 12 Promowanie i zachęcanie mieszkańców do oszczędności wody i dbałości o utrzymanie czystości  zbiorników wodnych.

Rozdział III

Transport

Art. 13 Budowa obwodnic tranzytowych w naszych Małych Ojczyznach.

Art. 14 Rozwój transportu publicznego np. sieci tramwajowych, metra czy szybkiej kolei miejskiej.

Art. 15 Stosowanie w miejskich autobusach technologii minimalizujących emisję spalin.

Art. 16 Wprowadzanie rozległych stref wyłączonych z ruchu samochodowego i stref uspokojonego ruchu, szczególnie w śródmiejskich centrach.

Art. 17 Ochrona mieszkańców przed hałasem, ograniczanie ruchu samochodowego oraz instalacja ekranów dźwiękochłonnych.

Art. 18 Budowa sieci ścieżek rowerowych i rolkowych umożliwiających mieszkańcom bezkolizyjny i bezpieczny transport z domów do pracy, do szkół oraz zapewniających warunki do aktywnej rekreacji.

Rozdział IV

Energia

Art. 19 Stosowanie energooszczędnych technologii i rozwiązań w budownictwie, transporcie i infrastrukturze.

Art. 20 Rozwój i wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Art. 21 Zachęcanie mieszkańców do oszczędności energii.

Rozdział V

Czystość

Art. 22 Wprowadzenie ogólnodostępnego dla mieszkańców i efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów: opakowaniowych, niebezpiecznych, bioodpadów i odpadów poużytkowych.

Art. 23 Ograniczanie ilości wykorzystywanego papieru w urzędach i instytucjach miasta na rzecz dokumentów elektronicznych oraz używanie papieru z recyklingu.

Art. 24 Prowadzenie permanentnej edukacji ekologicznej mieszkańców.

Rozdział VI

Przyroda

Art. 25 Ochrona i opieka nad zwierzętami dzikimi i udomowionymi.

Art. 26 Egzekwowanie obowiązku sprzątania po zwierzętach domowych w miejscach publicznych.

Art. 27 Ustanowienie naszych Małych Ojczyzn strefą wolną od przemytu i nielegalnego handlu zwierzętami i roślinami.

Art. 28 Ustanowienie naszych Małych Ojczyzn strefą zamkniętą dla cyrków wyzyskujących zwierzęta.

Rozdział VII

Współpraca

Art. 29 Prowadzenie szerokich konsultacji społecznych przed podejmowaniem decyzji o strategicznych inwestycjach i kierunkach rozwoju.

Art. 30 Stała współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska.

Art. 31 Wypracowanie i wdrożenie skutecznych metod angażowania mieszkańców w ochronę środowiska.

Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu

Ten wpis czytano 1205 razy.
Odsłon: 247197
Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu dominik@cycling-recycling.eu
<< Czerwiec 2019 >>
PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
zobacz wszystkie wpisy »